Головна

Снятинщина – мальовнича земля Покуття, благословенний Богом край Черемоша й Пруту, розкішних природних ландшафтів, різноманітних видів флори і фауни. Чисте повітря, м’який клімат, екологічно чисті продукти, джерельна вода. Колоритний край, що багатий історією, неповторними традиціями, звичаями і обрядами.

Снятинський район – територія, де можна отримати емоційне піднесення і від природи, і від спілкування з людьми, які протягом століть не перестають захоплювати та дивувати всіх, хто мав можливість відвідати наш духовно-багатий і мистецьки-творчий край, оспіваний талановитими поетами.
Зустрівшись і поспілкувавшись з обдарованими, гостинними і щедрими людьми, назавжди закохаєшся в цю самобутню, Богом дану землю, батьківщину новеліста світової слави Василя Стефаника і легендарного полковника УПА Василя Андрусяка.  Далекого 1900 р. у нашому краї народилась славна «Завальська Січ», яка стала історичним імпульсом до створення армії Українських Січових Стрільців.

Дух творчості, любові до краси та батьківської землі збагатив українську культуру високохудожніми творами в галузі літератури, музики, образотворчого і фотомистецтва, що їх  створили і ще творять  всесвітньовідомі Василь Касіян, Іван Остафійчук, Ярема Гоян, Ганна Гаврилець, Василь Пилип’юк та Богдана Фроляк. Усі вони є лауреатами Національної премії ім. Тараса Шевченка.

Відвідайте гостинну снятинську землю, де у сьогоденні відчувається подих віків!

 

З повагою

 

Голова районної ради                                                                     Іван УГРИН

« назад до переліку

14.07.2015    
Снятинська державна податкова інспекція інформує
 

Ви запитували – ми відповідаємо:

Чи дозволено проводити розрахунки без РРО фізичним особам – платникам єдиного податку?

ДПІ у Снятинському районі інформує: пунктом 296.10 ст. 296 Податкового кодексу України визначено, що платники єдиного податку другої і третьої (фізичні особи – підприємці) груп при здійсненні діяльності на ринках, при продажу товарів дрібно роздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі, а також платники єдиного податку першої групи не застосовують реєстратори розрахункових операцій. При цьому зазначені вимоги Податкового кодексу України набувають чинності для платників єдиного податку третьої групи – з 01.07.15 (для платників єдиного податку другої групи – з 01.01.16). Усі інші групи платників єдиного податку мають використовувати РРО при проведенні розрахунків за готівку.

Чи застосовують РРО при реалізації продукції власного виробництва?

ДПІ у Снятинському районі інформує: відповідно до п.1 ст.9 Закону України від 6 липня 1995 року №265/95 – ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку.

До продукції власного виробництва відноситься продукція, яка виробляється та реалізується самим підприємством в єдиному технологічному процесі з використанням власної або найманої робочої сили.

 

 

Коли банк не перерахував податки

За порушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом України ”Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, з вини банку або органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, такий банк/орган сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, та штрафні санкції у розмірах, встановлених Податковим кодексом України, а також несе іншу відповідальність, встановлену цим Кодексом, за порушення порядку своєчасного та повного внесення податків, зборів, платежів до бюджету або державного цільового фонду. При цьому платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасне або перерахування не в повному обсязі таких податків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню або штрафні санкції. Зазначені норми встановлено пунктом 129.6 статті 129 Податкового кодексу України.

Згідно з п. 129.7. ст. 129 Податкового кодексу України не вважається порушенням строку перерахування податків, зборів, платежів з вини банку порушення, вчинене внаслідок регулювання Національним банком України (далі – НБУ) економічних нормативів такого банку, що призводить до нестачі вільного залишку коштів на такому кореспондентському рахунку.

Якщо у майбутньому банк або його правонаступники відновлюють платоспроможність, відлік строку зарахування податків, зборів та інших платежів розпочинається з моменту такого відновлення.

Контролюючий орган не застосовує до суб’єкта господарювання штрафні санкції у випадку несвоєчасного перерахування (неперерахування) податків, зборів, платежів до бюджетів та державних цільових фондів з вини банку, у тому числі внаслідок регулювання НБУ економічних нормативів такого банку.

Суб’єкт господарювання повинен надати до контролюючого органу заяву з копіями платіжних документів, що засвідчують факт подання їх до установи банку.

 

Надміру сплачені суми грошового зобов’язання у випадку смерті підприємця повертаються спадкоємцю

Помилково або надміру сплачені суми грошового зобов’язання підля­гають поверненню платнику від­повідно до ст. 43 ПКУ та ст. 301 Митного кодексу України, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу.

У разі смер­ті фізичної особи — підпри­ємця спадкоємець з урахуван­ням норм ст. 43 ПКУ має право звернутися до контролюючого органу із за­явою щодо повернення надмі­ру сплаченої суми грошового зобов’язання протягом 1095 днів з дня виникнення такої надміру сплаченої суми за умо­ви надання відповідних доку­ментів, що підтверджують пе­рехід прав та обов’язків (спад­щини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця).

Однак, у разі наявності у платника податків податкового боргу, по­вернення помилково або над­міру сплаченої суми грошового зобов’язання на поточний рахунок такого платника податків в уста­нові банку або шляхом повернен­ня готівковими коштами за чеком у разі відсутності у платника ра­хунку в банку проводиться лише після повного погашення такого податкового боргу платником по­датків (п. 43.2 ст. 43 Податкового кодексу України).

Нормами п. 43.3 ст. 43 Податкового кодексу України ви­значено, що обов’язковою умо­вою для здійснення повернен­ня сум грошового зобов’язання є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з дохо­дів фізичних осіб, які розрахо­вуються контролюючим органом на підставі поданої платником податкової декларації за звітний календарний рік шляхом прове­дення перерахунку за загальним річним оподатковуваним дохо­дом платника податку) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково або надміру спла­ченої суми.

Перехід прав та обов’язків від особи, яка вважається помер­лою, до інших осіб ст. 1216 Ци­вільного кодексу України розглядається як спадкування. Об’єктом спад­щини є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до ін­ших осіб (спадкоємців).

 

ДПІ у Снятинському районі