Головна

Снятинщина – мальовнича земля Покуття, благословенний Богом край Черемоша й Пруту, розкішних природних ландшафтів, різноманітних видів флори і фауни. Чисте повітря, м’який клімат, екологічно чисті продукти, джерельна вода. Колоритний край, що багатий історією, неповторними традиціями, звичаями і обрядами.

Снятинський район – територія, де можна отримати емоційне піднесення і від природи, і від спілкування з людьми, які протягом століть не перестають захоплювати та дивувати всіх, хто мав можливість відвідати наш духовно-багатий і мистецьки-творчий край, оспіваний талановитими поетами.
Зустрівшись і поспілкувавшись з обдарованими, гостинними і щедрими людьми, назавжди закохаєшся в цю самобутню, Богом дану землю, батьківщину новеліста світової слави Василя Стефаника і легендарного полковника УПА Василя Андрусяка.  Далекого 1900 р. у нашому краї народилась славна «Завальська Січ», яка стала історичним імпульсом до створення армії Українських Січових Стрільців.

Дух творчості, любові до краси та батьківської землі збагатив українську культуру високохудожніми творами в галузі літератури, музики, образотворчого і фотомистецтва, що їх  створили і ще творять  всесвітньовідомі Василь Касіян, Іван Остафійчук, Ярема Гоян, Ганна Гаврилець, Василь Пилип’юк та Богдана Фроляк. Усі вони є лауреатами Національної премії ім. Тараса Шевченка.

Відвідайте гостинну снятинську землю, де у сьогоденні відчувається подих віків!

 

З повагою

 

Голова районної ради                                                                     Іван УГРИН

« назад до переліку

21.08.2020    
ПРОБАЦІЯ ТА ЇЇ ЗАВДАННЯ
 

Метою пробаціїзабезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинувачених, з метою прийняття судом рішення про міру їхньої відповідальності.

Служба пробації є органом виконання кримінальних покарань, альтернативних позбавленню волі в більшості Європейських країнах. Цікавість до діяльності служби пробації також проявила і Україна. Результатом цієї зацікавленості стало прийняття Верховною Радою України Закону України «Про пробацію» від 05 лютого 2015 року, в якому були акумульовані думки науковців та практиків.

У подальшому 7 вересня 2016 року Верховна Рада схвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених», яким законодавчо врегульовано правовідносини, пов’язані з пробацією, і вже з 2017 року замість підрозділів кримінально-виконавчої інспекції в усіх регіонах України сформовано підрозділи пробації, які на сьогоднішній день виконують три основні напрями діяльності, а саме здійснють досудову, наглядову та пенітенціарну пробацію.

Досудова пробація – це надання суду формалізованої інформації у виді досудової доповіді за ухвалою суду про особу, яка обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень з метою врахування обставин її життя для прийняття судом справедливого рішення про міру її відповідальності.

Наглядова пробація — це здійснення наглядових та соціально-виховних заходів щодо осіб, засуджених до покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт; осіб, яким покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк замінено покаранням у виді громадських робіт або виправних робіт; осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, а також направлення засуджених до обмеження волі для відбування покарання до виправних центрів.

Пенітенціарна пробація – допомога особі, яка готується до звільнення з місць позбавлення або обмеження волі у трудовому і побутовому влаштуванні такої особи після звільнення за обраним ним місцем проживання, сприяння в отриманні медичних послуг, допомога в адаптації до законослухняного життя у громаді. Що чергу відіграє важливу роль у сприянні соціальній адаптації та інтеграції у суспільство звільнених громадян, що є провідним чинником зниження рівня злочинності.

Також на уповноважений орган з питань пробації покладено реалізацію пробаційних програм, які були затверджені Міністерством юстиції України для повнолітніх та неповнолітніх суб’єктів пробації, а саме: «Зміна прокримінального мислення», «Подолання агресивної поведiнки», «Попередження вживання психоактивних речовин», «Формування життєвих навичок».

Пробаційна програма – програма, що призначається за рішенням суду особі, звільненій від відбування покарання з випробуванням, та передбачає комплекс заходів, спрямованих на корекцію соціальної поведінки або її окремих проявів, формування соціально сприятливих змін особистості, які можливо об’єктивно перевірити.

По суті це система спеціальних форм та методів впливу (які застосовуються в процесі роботи із особою, якій призначено проходження пробаційної програми), спрямованих на відновлення основних соціальних функцій суб’єкта пробації, його психологічного, морального та фізичного здоров’я, соціального статусу та повернення до повноцінного право слухняного життя..

Переваги пробації для держави в цілому: зниження злочинності та кількості ув’язнених осіб в місцях позбавлення  або обмеження волі, позитивний економічний ефект, утримання правопорушника у місцях позбавлення волі набагато дорожче (в 10-12 разів) для держави, ніж перебування на пробації, залишаючись у суспільстві особа не втрачає роботу та сплачує внески у держбюджет, дотримання міжнародних стандартів та європейських цінностей.

Для суспільства: убезпечення громади від вчинення повторних злочинів, справедливе здійснення правосуддя, обрання покарання необхідного і достатнього для виправлення.

Для особи яка вчинила правопорушення: можливість змінитись без ізоляції від суспільства, підтримка на шляху до змін, збереження сімейних стосунків та зв’язків у громаді, збереження роботи та житла.

З метою підвищення рівня поінформованості, правильного розуміння діяльності пробації та її сприйняття, зменшення сте­реотипного ставлення до суб’єктів пробації та осіб, звільнених з місць позбавлення або обмеження волі, при­вернення уваги громадськості до успішних історій людей, які змінили своє життя на краще, а також збільшення в цілому рівня довіри населення до служби пробації, спроможної забезпечи­ти безпеку суспільства, необхідне постійне сприяння та допомога місцевої влади та місцевих неурядових організації у на­лагодженні співпраці та проведенні спільних заходів з органами пробації та затвердження цільових програм, що сприятиме кращому розумінню працівниками пробації діяльності кожної організації та усвідом­ленню необхідності взаємодії у надані різноманітних послуг, повернення до соціально прийнятної поведінки у суспільстві, для виходу із кризових ситуацій суб’єктами пробації.