Головна

Снятинщина – мальовнича земля Покуття, благословенний Богом край Черемоша й Пруту, розкішних природних ландшафтів, різноманітних видів флори і фауни. Чисте повітря, м’який клімат, екологічно чисті продукти, джерельна вода. Колоритний край, що багатий історією, неповторними традиціями, звичаями і обрядами.

Снятинський район – територія, де можна отримати емоційне піднесення і від природи, і від спілкування з людьми, які протягом століть не перестають захоплювати та дивувати всіх, хто мав можливість відвідати наш духовно-багатий і мистецьки-творчий край, оспіваний талановитими поетами.
Зустрівшись і поспілкувавшись з обдарованими, гостинними і щедрими людьми, назавжди закохаєшся в цю самобутню, Богом дану землю, батьківщину новеліста світової слави Василя Стефаника і легендарного полковника УПА Василя Андрусяка.  Далекого 1900 р. у нашому краї народилась славна «Завальська Січ», яка стала історичним імпульсом до створення армії Українських Січових Стрільців.

Дух творчості, любові до краси та батьківської землі збагатив українську культуру високохудожніми творами в галузі літератури, музики, образотворчого і фотомистецтва, що їх  створили і ще творять  всесвітньовідомі Василь Касіян, Іван Остафійчук, Ярема Гоян, Ганна Гаврилець, Василь Пилип’юк та Богдана Фроляк. Усі вони є лауреатами Національної премії ім. Тараса Шевченка.

Відвідайте гостинну снятинську землю, де у сьогоденні відчувається подих віків!

 

З повагою

 

Голова районної ради                                                                     Іван УГРИН

« назад до переліку

06.11.2015    
Снятинська державна податкова інспекція інформує
 

Податковий календар на 9 листопада 2015 року

 9 листопада останній день подання:

- звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма №1-РС) за жовтень;

- звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма №2-РС) за жовтень;

- звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма №3-РС) за жовтень;

- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв (форма №1-ОА) за жовтень;

- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів (форма №1-ОТ) за жовтень;

- податкової декларації з податку на прибуток підприємства за три квартали при базовому податковому періоді – квартал;

- фінансової звітності за три квартали платниками податку на прибуток підприємств, у яких податковий період дорівнює кварталу;

- розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, за три квартали;

- податкової декларації з ПДВ за 3-й квартал платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу;

- податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за три квартали платниками, віднесеними до третьої групи;

- податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за три квартали;

- податкової декларації про майновий стан і доходи фізичними особами – підприємцями, які перейшли з 3-го кварталу зі спрощеної системи оподаткування на загальну або вперше зареєстровані у 3-му кварталі;

- податкової декларації екологічного податку за 3-й квартал;

- податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин за 3-й квартал;

- податкового розрахунку з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за 3-й квартал;

- податкового розрахунку збору за користування радіочастотним ресурсом України за 3-й квартал;

- податкової декларації збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики за три квартали;

- податкової декларації збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод… за три квартали;

- податкової декларації збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту за три квартали;

- податкового розрахунку за спеціальне використання лісових ресурсів за три квартали;

- податкового розрахунку з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами за 3-й квартал;

- податкового розрахунку з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за 3-й квартал;

- податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за три квартали;

- податкової декларації туристичного збору за три квартали;

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, за 3-й квартал (форма №1ДФ);

- декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за 3-й квартал;

- звіту про суми податкових пільг за дев’ять місяців.

 

 

Фізичні особи-підприємці можуть самостійно обирати систему оподаткування

Відповідно до Господарського кодексу України підприємництво - це безпосередня самостійна, систематична на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

На сьогодні для фізичних осіб - підприємців існує дві системи оподаткування доходів (спрощена та загальна), одержуваних від здійснення підприємницької діяльності, кожна з яких регулюється окремими статтями Податкового кодексу України (далі – Кодекс) і має певні обмеження та переваги, а також різний порядок оподаткування таких доходів, ведення обліку доходів і витрат.

Фізичні особи - підприємці залежно від видів діяльності та сум отриманих доходів самостійно обирають системи оподаткування, мають право вільного вибору груп на спрощеній системі оподаткування та відповідно різний спосіб сплати податків.

Застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, також справляння єдиного податку регулюється главою 1 розділу XIV Кодексу, а загальна система оподаткування  -  ст.177 Кодексу.

Якщо фізична особа - підприємець не планує здійснювати підприємницьку діяльність, то у неї є право здійснити процедуру припинення підприємницької діяльності за власним рішенням відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

 

Роз’яснення платникам ПДВ

Сума ПДВ, зазначена у податковій накладній, в обов'язкових реквізитах заголовної частини якої допущено помилки і які виправлено шляхом складання розрахунку коригування, може бути включена до складу податкового кредиту після реєстрації такого розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, але не пізніше 365 календарних днів з дати складання такої податкової накладної.

 

Щодо порядку застосування податкових пільг

Податкова пільга – це передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору або ж сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності особливостей, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат.

Суб'єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв'язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та складає звіт за формою, затвердженою Постановою  КМ України від 27.12.2010р.  № 1233 "Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг".  Звіт подається суб'єктом господарювання за три, шість, дев'ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. У разі коли суб'єкт господарювання пільгами не користується, звіт не подається.

Затверджений Державною фіскальною службою України  Довідник №76/1 податкових пільг станом на 01.10.2015р. та Довідник №76/2 інших податкових пільг станом на 01.10.2015р., містить вичерпний перелік пільг, встановлених Кодексом.

Органи ДФС здійснюють контроль за правильністю надання та обліку податкових пільг, а також їх цільовим використанням, за наявності законодавчого визначення напрямів використання (щодо умовних податкових пільг) та своєчасним поверненням коштів, не сплачених до бюджету внаслідок надання пільги, у разі її надання на поворотній основі. Податкові пільги, використані не за призначенням чи несвоєчасно повернуті, повертаються до відповідного бюджету з нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України.

ДПІ у Снятинському районі