Публічні закупівлі

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на
2019 рік

1. Найменування замовника*.

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*.

3. Конкретна назва предмета закупівлі. Природний газ

4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). 09123000-7 Газове паливо

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 2274

6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі 470 000,00 грн. (чотириста сімдесят тисяч гривень, 00 копійок)

7. Процедура закупівлі: відкриті торги

8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: листопад 2018 р.

9. Примітки.

__________ 
* Заповнюється електронною системою закупівель
автоматично.